Το 2014 θα είναι μια πλούσια χρονιά από άποψη τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ιστοσελίδων. Σήμερα θα εξετάσουμε ορισμένες από αυτές. Responsive Web Design Είναι μια τεχνική η οποία βάση κάποιων μεταβλητών στοιχείων, δίνει τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα μας να ανταποκρίνεται διαφορετικά στο κάθε είδος συσκευής και επισκέπτη, πχ. κινητό (smart phone), tablet κτλ. Με…

Read More →